munja
Aktuelnosti
Aktuelnosti
Aktuelnosti
Istorijat
Naši heroji
Media
Kontakti

 

Istorijat

Ratni Put

Biografija prvog ratnog komandanta
Dragana Vikića

Biografija drugog ratnog komandanta
Keme ademovića

   


BIOGRAFIJA PRVOG RATNOG KOMADANTA
DRAGANA VIKIĆA

 

Dragan Vikić je rođen 08.10. 1955. godine u Sarajevu.
Osnovnu i srednju školu završio je u Sarajevu.
Fakultet za fizičku kulturu završio je 1980 u Sarajevu.

Oženjen, ima jedno dijete.

Majstor karatea 5. dan.
Kao član karate kluba BOSNA bio je tri puta karate prvak bivše Jugoslavije u teškoj kategoriji i, kao član reprezentacije nosilac svih madalja sa evropskih ekipnih prvenstava u perioduod 1977 do 1983.
godine.

Nakon završetka fakulteta zapošljava se, kao stipendista, u BiH policiju kao komandir vodau bosanskoj Specijalnoj jedinici, nakon toga postaje komandir čete i pred rat, početkom1992 postaje komandant tadašnje Specijalne jedinice, koja je nosila naziv Odred za
posebne namjene MUP-a R BiH.

Za dotadašnji rad u policiji više puta je nagrađivan, a najznačajnija odlikovanja su mu‘’Plaketa bezbjednosti’’ i ‘’Orden rad sa srebrenim vijencem’’ bivše Jugoslavije.

Početkom rata, aprila 1992 godine, u Skupštini Republike Bosne i Hercegovine, javno,pred televizijskim kamerama, poziva građane Sarajeva da brane grad od napada Srpske vojske, presudno učestvuje u organizaciji odbrane, predvodi Specijalnu jedinicu u teškim borbama i postaje jedan od legendarnih komandanata Sarajeva.

Od januara 1994. godine odlazi na dužnost načelnika Sektora za istraživanje i primjenu metoda i sredstava u borbi protiv terorizma Ministarstva unutrašnjih poslova RepublikeBosne i Hercegovine.

U ratnom periodu je odlikovan sa najvišim priznanjima Oružanih snaga R BiH: ‘’Zlatnom policijskom značkom’’, „Specijalnom značkom“ i ‘’Zlatnim ljiljanom’’.

Za sportske i ratne zasluge 2004. godine dobija prestižno priznanje ‘’Šestoaprilsku nagradu grada Sarajeva’’.

Nastavlja bogatu sportsku karijeru i postaje aktuelni Predsjednik Karate saveza BiH.