munja
Aktuelnosti
Aktuelnosti
Aktuelnosti
Istorijat
Naši heroji
Media
Kontakti

 

Aktuelnosti

Iz štampe

Nagrade i priznanja

Priče i tekstovi

Galerija slika

 

 

 

 

 

Donacija FMUP-a
Federalno ministarstvo unutranjih poslova doniralo je sredstva za zatitu Udruenju veterana Odreda policije “Bosna”.

Federalni ministar unutranjih poslova Aljoa Èampara odluèio je da za zatitu od irenja koronavirusa (COVID-19) Udruenju bez naknade dodijeli sredstva za èiæenje ruku (500 ml x 100 komada), zatitne rukavice (100/1 x 10) i zatitne viekratne maske (400 komada).

Sredstva su namijenjena èlanovima Udruenja i porodicama poginulih pripadnika Odreda, saopæeno je iz Kabineta federalnog ministra unutranjih poslova.

http://www.fbihvlada.gov.ba/hrvatski/aktuelno_v2.php?akt_id=8519&fbclid=IwAR1TJs67V0j1t37N4aZmr0wBjQA-uX6nTmMqBH6GagPqCwM_NftptrRSUK0
Objavljeno11 Apr 2020 by admin
a