munja
Aktuelnosti
Aktuelnosti
Aktuelnosti
Istorijat
Naši heroji
Media
Kontakti

 

Iz štampe

Nagrade i priznanja

Priče i tekstovi

Galerija slika

   


<- SARAJEVSKA HAGADA

Nakon mjeseci i mjeseci rata u Bosni i Hercegovini, pojavili su se natpisi u svjetskoj štampi o tome kako je Hagada uništena, pa onda oni o tome da ju je Vlada Republike Bosne i Hercegovine prodala i za te novce kupila oružje - riječju širile su se laži, kao što se to uvijek u ratu dešava. Početkom 1995. Bosna više nije bila glavna tema svjetskih medija.
Pustili su nas da krvarimo, a oni su se bavili drugim stvarima. Tada se rodila ideja da se skrene pažnja na Sarajevo i na našu tragediju, a da se za to iskoristi Hagada. Senator Liberman
je rekao “Ja bih došao u Sarajevo, ako će za Pesah biti i Sarajevska Hagada na stolu”.Predsjednik Izetbegović i premijer Silajdžić su prihvatili ideju i za Pesah 1995. Hagada je,pod neviđenim mjerama obezbjeđenja donesena u Jevrejsku opštinu. Bio je to događaj koji su zabilježili svi svjetski mediji, ne mali broj njih je poslao specijalne izvještaće u Sarajevo samo zbog tog događaja, na CNN-u je to bila “Breaking News”, a zbog čvrste opsade i zatvaranja aerodroma, Liberman nije stigao.
Svejedno, Hagada je po treći put javno prikazana. Dokazali smo da u ovoj zemlji nismo takvi da obavezno uništavamo sve tuđe vrijednosti samo zato što nisu naše, uspjeli smo da postignemo ono što smo željeli - da skrenemo pažnju svijeta na Sarajevo i na Hagadu.

Samo prikazivanje Hagade, u prostorijama sarajevske sinagoge, bilo je popraćeno mjerama bezbjednosti, koje su pored domaćih snaga, obezbjeđivale i snage UNPROFOR-a, a medijski efekat je bio izuzetan, jednostavno, Bosna i Hercegovina je ponovo bila u centru međunarodnog interesa.
O ovome je snimljena i posebna emisija za američki ABC – Night Line program, koja je 1996. bila medju najgledanijim emisijama u Americi, te ponijela kandidaturu za specijalnu nagradu.
Nakon toga, Hagada je ponovo pohranjena u sef tadašnje Narodne banke, da bi tek kasnije,dobila posebnu sobu u Zemaljskom muzeju i postala dustupna svima koji je žele vidjeti.

Sarajevo, Januar 2006.
Jakob Finci

SARAJEVSKA HAGADA U SARAJEVU
1995 GODINE

Sarajevsku Hagadu u ratu je obezbjeđvala Specijalna jedinica

 

 

Za vrijeme Pesaha, na svečanosti u jevrejskoj sinagogi, tekstovi su čitani iz sarajevske hagade.Srpska propaganda je objavila vijest da su bosanske vlasti prodali Hagadu da bi kupili
oružje.Tada je Hagada prvi put u toku rata pokazana javnosti.
Iznešena je sa sigurnog i skrovitog mjesta i donešena u Sinagogu.Osim članova jevrejske zajednice knjigu je dodirnuo samo Predsjednik predsjedništva RBiH
Nakon svečanosti Hagada je vraćena na sigurno i tajno mjesto.
Specijalna jedinica je tada neposredno obezbjeđivala ovu jevrejsku svetu knjigu.Naređenje je bilo: niko, osim čovjeka koji će je iznijeti, ne smije knjigu dodirnuti rukom.Iz tajnog trezora izašle su dvije, naoružane kolone i uputile se u različitim pravcima.Jedna kolona je pratila pravu Hagadu, a druga kolona je trebala da zavara potencijalnognapadača.
Razlog ovakvog ponašanja je bio neprocjenjiva vrijednost ove svete knjige i moguća opasnost da neprijatelju padna u ruke.
Specijalci su se sastali pred sinagogom. Obezbijedili šire lice mjesta i bezbjedno vratile knjigu u trezor.
Neki od tih specijalaca trenutno čine najbliže obezbjeđenje američkom ambasadoru u Sarajevu.

<-